วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พวงหรีดต้นไม้ หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้


                                                              


                                                                                                                                                           


   วันจันทร์ - วันศุกร์   :   รับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน
   วันเสาร์,วันอาทิตย์ :   รับส่งภายในวัน 

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่าน

                 คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับ  สนุนและให้การตอบรับเข้าร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ต้นไม้แทนการใช้ดอกไม้ส่งถึงกัน  ช่วงนี้ได้รับการตอบรับมากมายจนต้องเปิดรับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน เนื่องจากไม่สามารถบริการให้ภายในวัน  อันเนื่องจากได้รับการตอบรับในการร่วมลดโลกร้อนกับทางร้านอย่างมากมาย

                ซึ่งทางร้านยินดี บริการเป็นอย่างยิ่ง และการจัดต้นไม้ขอเราเน้นตามคอนเสปลดโลกร้อนเป็นหลัก  ซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆ โดยสิ้นเชิง และต้นไม้ทุกต้นที่ออกจากร้านเราการจัดแต่งของแต่ละต้น
ร้านจะจัดแต่งให้เหมาะกับตามฟรอม์ของต้นไม้นั้นๆ  ต้นไม้แต่ละต้นจึงจัดแต่งออกมาไม่เหมือนกัน    ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและฟรอม์ต้นไม้จัดแต่งภายใต้คอนเสปของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนับสนุนและร่วมหันมาร่วมลดโลกร้อน      
    อ้อม (รัชนีวรรณหรือศรีศุวัณ แดงเกิด)      
081-406-3284,083-010-5465,090-651-2488

ช่วยกันลดโลกร้อนด้วย พวงหรีด" หรือ"หรีดต้นไม้" กับร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้

              ช่วยกันลดโลกร้อนด้วย พวงหรีดต้นไม้หรือต้นไม้หรีด

 สำหรับ  "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้"  อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้จัดแต่งมีประโยชน์ดังนี้

1.ต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อ หรือเจ้าภาพนำไปปลูก 
   ผลที่ได้รับคือได้ความร่วมเย็นเป็นสุขทั้งผู้รับและผู้ให้และเพื่อนร่วมโลก

2.อุปกรณ์ตกแต่ง : ใช้ผ้าเป็นผืน จัดแต่งกระถางหรือห่อเป็นรูปทรงต่างๆ วัดนำไปใช้คลุ่มโต๊ะ คลุมของใช้ในวัด หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ( ผ้า 1 เมตร 20 ซม.ขึ้นไป ) 
  ผลที่ได้รับคือได้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

 3.การตกแต่งทางร้านจะหลีกเลี่ยงพาสติกให้มีน้อยชิ้นที่สุด   
    ผลที่ได้รับคือ ตรงตามวัตถุประสงค์  "เพื่อลดโลกร้อน"  ช่วยกันลดมลพิษในอากาศ

4.จัดแต่งทุกต้นด้วยความตั้งใจและจะไม่เหมือนกันทุกต้น บวกกับ  ต้องสวยและดูดี  
เหมาะสมกับความตั้งใจของผู้ให้และผู้รับประทับใจ  
    ผลที่ได้รับคือการได้ทำบุญร่วมกันโดยปลูกต้นไม้เป็นการเพิ่มอากาศดีๆ ให้กับคนรอบตัว

                                
การจัดแต่งต้นไม้ของเราเป็น    Handmade  ซึ่งแต่ละต้นจะออกมาไม่เหมือนกัน  ร้านจัดให้ตามความเหมาะสมของฟรอม์ต้นไม้นั้นๆ
โทร. 090-651-2488, 081-406-3284,083-010-5465  (คุณอ้อม)  
 ติดต่อ คุณรัชนีวรรณ หรือคุณศรีศุวัณ(คุณอ้อม) แดงเกิด

                                                 
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": พวงหรีดต้นไม้ หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และด...

"ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้" :                                         ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้  ขอกล่าวขอบคุณ                               คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การ...

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น


 หรีดต้นไม้
ต้นไม้หรีดต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อให้ความร่มเย็น , ผ้าอีก 1 ผืน : วัดนำไปใช้ปูโต๊ะหรืออื่นๆ ตามความต้องการ หรีดต้นไม้


                                 "ลดโลกร้อน"  ด้วยต้นไม้และต้นดอกไม้ กับเรา "ร้านบ้านต้ไม้ไม้และดอกไม่" 
ติดต่อ คุณรัชนีวรรณ, คุณศรีศุวัณ (คุณอ้อม)  
โทร.083-010-5465,081-406-3284.090-651-8423