วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": พวงหรีดต้นไม้ หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และด...

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": พวงหรีดต้นไม้ หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และด...:                                         ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้  ขอกล่าวขอบคุณ                               คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การ...

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พวงหรีดต้นไม้ หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้                                        ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้  ขอกล่าวขอบคุณ 
           
                 คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้การตอบรับเข้าร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ต้นไม้แทนการใช้ดอกไม้ส่งถึงกัน  ช่วงนี้ได้รับการตอบรับมากมายจนต้องเปิดรับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน เนื่องจากไม่สามารถบริการให้ภายในวัน  อันเนื่องจากได้รับการตอบรับในการร่วมลดโลกร้อนกับทางร้านอย่างมากมาย

                ซึ่งทางร้านยินดี บริการเป็นอย่างยิ่ง และการจัดต้นไม้ขอเราเน้นตามคอนเสปลดโลกร้อนเป็นหลัก  ซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆ โดยสิ้นเชิง และต้นไม้ทุกต้นที่ออกจากร้านเราการจัดแต่งของแต่ละต้น
ร้านจะจัดแต่งให้เหมาะกับตามฟรอม์ของต้นไม้นั้นๆ  ต้นไม้แต่ละต้นจึงจัดแต่งออกมาไม่เหมือนกัน    ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและฟรอม์ต้นไม้จัดแต่งภายใต้คอนเสปของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนับสนุนและร่วมหันมาร่วมลดโลกร้อน      
    อ้อม (รัชนีวรรณหรือศรีศุวัณ แดงเกิด)      
0814063284
0830105465
 

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้": หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น


 หรีดต้นไม้
ต้นไม้หรีดต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อให้ความร่มเย็น , ผ้าอีก 1 ผืน : วัดนำไปใช้ปูโต๊ะหรืออื่นๆ ตามความต้องการ หรีดต้นไม้


                                 "ลดโลกร้อน"  ด้วยต้นไม้และต้นดอกไม้ กับเรา "ร้านบ้านต้ไม้ไม้และดอกไม่" 
ติดต่อ คุณรัชนีวรรณ, คุณศรีศุวัณ (คุณอ้อม)  
โทร.083-010-5465,081-406-3284.090-651-8423

ต้นไม้หรีดต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อให้ความร่มเย็น , ผ้าอีก 1 ผืน : วัดนำไปใช้ปูโต๊ะหรืออื่นๆ ตามความต้องการ