วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Houses Trees and flowers "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้" สั่ง: พวงหรีดต้นไม้ ต้นไม้หรีด หรีดต้นไม้, ต้นไม้มงคลต่างๆและ
ต้นดอกไม้  กับ Houses Trees and 
flowers   "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้"
 โทร. 083-010-5465, 081-406-3284                                                           
  ติดต่อคุณศรีศุวัณหรืคุณรัชนีวรรณ(คุณอ้อม)                       
                                                                
  1. ภาพตัวอย่าง...   หรีดต้นไม้  หรือต้นไม้หรีด

 

         ประโยชน์ที่ได้    นอกเหนือจากช่วยลดโลกร้อน  คือ 
        
         ต้นไม้       :         วัดนำไปปลูกรอบๆ บริเวณวัด หรือตั้งวางตามจุดต่างๆในวัด
                                    เป็นการสร้างความร่มเย็นเป็นสุข 
         โบว์           :         วัดนำไปให้โรงเรียน ทำกิจกรรมของเด็กๆ นักเรียนต่อไป
         ผ้าห่อกระถาง :    1 เมตร 20 - 2 เมตร.  วัดนำไปปูโต๊ะหรือคลุมของในวัด
                                    หรือตามความต้องการใช้งานของวัด


                              ------------------------------------------------------

2. ภาพตัวอย่าง   ต้นไม้มงคล   เช่น   ต้นเศรษฐีวินสัน, ต้นดอกบัวสวรรค์   และต้นไม้
                              มงคลต่างๆ  ตามที่ทางร้านมีในช่วงนั้นๆ
             
เป็นไม้ทรงพุุ่มสูงได้ถึง 2 เมตร  จัดเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิด
ต้น : เศรษฐีวินสัน 


               
ต้น : เศรษฐีวินสัน

               
                                      ------------------------------------------------------

.3. ภาพตัวอย่าง   ต้นดอกไม้ต่างๆ ที่ปลูกในร่ม  เลี้ยงในห้องรับแขก หรือตั้งไว้
                              บนโต๊ะทำงาน   เช่น ต้นดอกแอฟริกันไวโอเลต , ต้นกุหลาบหิน
                              ต้นดอกหน้าวัวแคระ, ต้นสัปรดสี และอื่นๆ อีกมากมาย
      
           


                                                                                          
                


พวงหรีดต้นไม้ หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้


                                                              


                                                                                               

                                                         


   วันจันทร์ - วันศุกร์   :   รับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน
   วันเสาร์,วันอาทิตย์ :   รับส่งภายในวัน 

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่าน

                 คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับ  สนุนและให้การตอบรับเข้าร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ต้นไม้แทนการใช้ดอกไม้ส่งถึงกัน  ช่วงนี้ได้รับการตอบรับมากมายจนต้องเปิดรับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน เนื่องจากไม่สามารถบริการให้ภายในวัน  อันเนื่องจากได้รับการตอบรับในการร่วมลดโลกร้อนกับทางร้านอย่างมากมาย

                ซึ่งทางร้านยินดี บริการเป็นอย่างยิ่ง และการจัดต้นไม้ขอเราเน้นตามคอนเสปลดโลกร้อนเป็นหลัก  ซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆ โดยสิ้นเชิง และต้นไม้ทุกต้นที่ออกจากร้านเราการจัดแต่งของแต่ละต้น
ร้านจะจัดแต่งให้เหมาะกับตามฟรอม์ของต้นไม้นั้นๆ  ต้นไม้แต่ละต้นจึงจัดแต่งออกมาไม่เหมือนกัน    ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและฟรอม์ต้นไม้จัดแต่งภายใต้คอนเสปของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนับสนุนและร่วมหันมาร่วมลดโลกร้อน      
    อ้อม (รัชนีวรรณหรือศรีศุวัณ แดงเกิด)      
081-406-3284,083-010-5465,090-651-2488

พวงหรีดต้นไม้ ต้นไม้หรีด หรีดต้นไม้


ตราสัญญาลักษณ์ร้าน


           


   
ช่วยกันลดโลกร้อนด้วย พวงหรีด"   หรือ "หรีดต้นไม้"

 สำหรับ  "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้"  อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้จัดแต่งมีประโยชน์ดังนี้
1.ต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อ หรือเจ้าภาพนำไปปลูก 
   ผลที่ได้รับคือได้ความร่วมเย็นเป็นสุขทั้งผู้รับและผู้ให้และเพื่อนร่วมโลก
2.อุปกรณ์ตกแต่ง : ใช้ผ้าเป็นผืน จัดแต่งกระถางหรือห่อเป็นรูปทรงต่างๆ วัดนำไปใช้คลุ่มโต๊ะ คลุมของใช้ในวัด หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม ( ผ้า 1 เมตร 20 ซม.ขึ้นไป) 
  ผลที่ได้รับคือได้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
 3.การตกแต่งทางร้านจะหลีกเลี่ยงพาสติกให้มีน้อยชิ้นที่สุด   
    ผลที่ได้รับคือ ตรงตามวัตถุประสงค์  "เพื่อลดโลกร้อน"  ช่วยกันลดมลพิษในอากาศ
4.จัดแต่งทุกต้นด้วยความตั้งใจและจะไม่เหมือนกันทุกต้น บวกกับ  ต้องสวยและดูดี 
เหมาะสมกับความตั้งใจของผู้ให้และผู้รับประทับใจ  
    ผลที่ได้รับคือการได้ทำบุญร่วมกันโดยปลูกต้นไม้เป็นการเพิ่มอากาศดีๆ ให้กับคนรอบตัว

                                การจัดแต่งต้นไม้ของเราเป็น    Handmade 
 ซึ่งแต่ละต้นจะออกมาไม่เหมือนกัน  ร้านจัดให้ตามความเหมาะสมของฟรอม์ต้นไม้นั้นๆ
โทร. 090-651-2488, 081-406-3284  ติดต่อคุณรัชนีวรรณหรือคุณศรีศุวัณ(คุณอ้อม) แดงเกิด
1. ภาพใหญ


ลดโลกร้อนด้วยการส่งต้นไม้และต้นดอกไม้ถึงกัน
หรีด : ต้นไทรเกาหลี สูง 2 เมตร

ลดโลกร้อนด้วยการใช้หรีดต้นไม้ แสดงความเสียใจ
หรีดต้นโมก
                             
หรีดต้นโมก2. รายละเอีดเพิ่มเติม        


                                                 ผ้าห่อกระถางสีเงินเหลือบๆเทา คล้ายผ้าไหม :  1 เมตร  ครึ่ง 
(จัดห่อเป็นทรงกระโปรงจีบใหญ่บาน)

กล้วยไม้หวายบนสแตน :  ดอกตูมทุกช่อของต้น
( สีจัดได้ตามความต้องการ)


ตราสัญญาลักษณ์ร้าน
เพิ่มคำอธิบายภาพ
*** ราคาขึ้นอยู่***  1.ขนาดของต้นไม้,ชนิดของต้นไม้ และความสูงของต้นไม้
                                                 2.วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ตกแต่ง เช่น ผ้า 1 เมตร 20. ถึง 2 เมตร,
                                                    กระดาษสา,โบว์ผ้าและโบว์ห่อดอกไม้  
                                                 3.อื่นๆ  นอกเหนือจากที่ร้านจัดให้เพื่อความเหมาะสมของต้นไม้นั้นๆ                                   การจัดแต่งต้นไม้ของเราเป็น    Handmade 
 ซึ่งแต่ละต้นจะออกมาไม่เหมือนกัน  ร้านจัดให้ตามความเหมาะสมของฟรอม์ต้นไม้นั้นๆ    
   โทร. 090-651-2488, 081-406-3284  ติดต่อคุณรัชนีวรรณ(คุณอ้อม)


แนะนำเพิ่มเติม :

ต้นไทรเกาหลี

ต้นคิสติน่า
 1. ต้นไทรเกาหลี  ทรงต้น คริสต์มาส ,ทรงกลมตามแบบ
      สูง  120 ซม. - 150 ซม.   ราคา  2,500 -3,500บาท   (ราคาขึ้นอยู่กับฟรอม์ต้นไม้)
                                        
 2.  ต้นคิสติน่า ทรงตามในรูป
      สูง  50 ซม.  -  1 เมตร  ซม.   ราคา  2,500 -3,500บาท (ราคาขึ้นอยู่กับฟรอม์ต้นไม้)
                                
  3. อื่นๆ จะนำมา up ให้เพิ่ม โทร.สอบถามขอคำแนะนำได้คะ
083-010-5465 , 081-406-3284,  090-651-2488 ติดต่อคุณรัชนีวรรณ(คุณอ้อม)