วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560ต้นไม้หรีดต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อให้ความร่มเย็น , ผ้าอีก 1 ผืน : วัดนำไปใช้ปูโต๊ะหรืออื่นๆ ตามความต้องการ


                                 ติดต่อ. คุณรัชนีวรรณ/คุณศรีศุวัณ  (คุณอ้อม) 
โทร.083-010-5465 , 081-406-3284

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

หรีดต้นไม้ ได้ทั้งต้นไม้และผ้าอีก 1ผื่น


 หรีดต้นไม้
ต้นไม้หรีดต้นไม้ : วัดนำไปปลูกต่อให้ความร่มเย็น , ผ้าอีก 1 ผืน : วัดนำไปใช้ปูโต๊ะหรืออื่นๆ ตามความต้องการ

                                 "ลดโลกร้อน"  ด้วยต้นไม้และต้นดอกไม้ กับเรา "ร้านบ้านต้ไม้ไม้และดอกไม่" 
ติดต่อ คุณรัชนีวรรณ, คุณศรีศุวัณ (คุณอ้อม)  
โทร.083-010-5465,081-406-3284วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้

                                            มีทั้ง ต้นไม้, ต้นดอกไม้,ต้นไม้มงคลต่างๆ 


                  
-----------------------------------------------------------------------------------


                                                     

                                                    

                  

จัดส่งต้นไม้และต้นดอกไม้ถึงกัน