วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

พวงหรีดต้นไม้, หรือต้นไม้หรีด ของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้


                                                              


        


                   
                                                  

                                                         


   วันจันทร์ - วันศุกร์   :   รับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน
   วันเสาร์,วันอาทิตย์ :   รับส่งภายในวัน 

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่าน

                 คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับ  สนุนและให้การตอบรับเข้าร่วมลดโลกร้อนด้วยการใช้ต้นไม้แทนการใช้ดอกไม้ส่งถึงกัน  ช่วงนี้ได้รับการตอบรับมากมายจนต้องเปิดรับเป็นการสั่งล่วงหน้า 1 วัน เนื่องจากไม่สามารถบริการให้ภายในวัน  อันเนื่องจากได้รับการตอบรับในการร่วมลดโลกร้อนกับทางร้านอย่างมากมาย

                ซึ่งทางร้านยินดี บริการเป็นอย่างยิ่ง และการจัดต้นไม้ขอเราเน้นตามคอนเสปลดโลกร้อนเป็นหลัก  ซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆ โดยสิ้นเชิง และต้นไม้ทุกต้นที่ออกจากร้านเราการจัดแต่งของแต่ละต้น
ร้านจะจัดแต่งให้เหมาะกับตามฟรอม์ของต้นไม้นั้นๆ  ต้นไม้แต่ละต้นจึงจัดแต่งออกมาไม่เหมือนกัน    ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและฟรอม์ต้นไม้จัดแต่งภายใต้คอนเสปของร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้

                  ขอกล่าวขอบคุณกับคุณลูกค้าทุกท่านอีกครั้งที่ให้ความสนับสนุนและร่วมหันมาร่วมลดโลกร้อน      
    อ้อม (รัชนีวรรณหรือศรีศุวัณ แดงเกิด)      
โทร. 081-406-3284,  083-010-5465
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ลดโลกร้อนด้วยต้นไม้กันเถอะ


ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเราสามารถช่วย
 ลดภาวะโลกร้อน  ได้หลายวิธี หลักๆก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนในการผลิตมากมาย และแต่ละขั้นตอนก็จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา เพราะฉะนั้นการลดใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เช่น หันมาใช้ต้นไม้เป็นตัวช่วยประสานและลดในเรื่องต่างๆ  เช่น  แสดงความยินดี ต่างๆ    จัดส่งต้นไม้มงคลต่างๆ  เพื่อให้ผู้รับนำไปปลูกต่อ แทนที่จะเป็นสิ่งของอื่นๆ  หรือแสดงความเสียใจ  แทนที่จะส่งเป็นพวงหรีดดอกไม้ ที่ซึ่งผู้รับนำไปใช้ประโยชน์อะไรตอไม่ได้  แต่ถ้าเลือก ส่งเป็นต้นไม้หรีด  เพื่อให้ทางวัดไปปลูกต่อได้หรือตั้งไว้เพื่อช่วยให้ดูร่มรื่น สวยงาม  ช่วยให้สดชื่นในการได้รับออกซิเจนจากต้นไม้ที่ทางวัดนำไปปลูกต่อ
              
ดิฉัน  ในนาม "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้"  Houses Trees and Flowers  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนโดยการใช้ต้นไม้เป็นสื่อกลางให้กับทุกๆ ท่าน   ไม่จำเป็นที่ท่านจะเลือกใช้บริการของ ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้  เพียงแต่ขอให้ท่านนึกถึงว่าถ้าท่านจะแสดงความยินดี  ดีใจ  เสียใจ  ขอให้ท่านคิดถึงต้นไม้เป็นอีกทางเลือกของท่านนะคะ  ดิฉัน เป็นคนรักต้นไม้เลยอยากให้ทุกๆ ท่านหันมาใช้ต้นไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อนกัน   และเช่นนี้เองจากการทำงาน office  เป็นเลขาฯ MD อยู่บริษัทฯ แห่งหนึ่งซึ่งมีความรักต้นไม้เป็นทุนอยู่แล้วจึงตั้งมั่นว่าถ้ามีโอกาสจะเปิดร้านขายต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้ และงานต้นไม้ที่ออกจากร้านดิฉัน ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้ ทุกต้นจะตกแต่งเพื่อให้ผู้รับประทับใจในต้นไม้นั้นๆ และทุกส่วนประกอบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากที่สุด โดยต้องเป็นแบบฉบับของดิฉันเอง เช่น หรีดต้นไม้ของดิฉัน จะเน้นอุปกรณ์ที่ตกแต่งที่ไม่ทำให้ก่อภาวะโลกร้อน (หลีกเลี่ยงส่วนที่ก่อให้เกิดผลกระทบโลกร้อน) เช่น ใช้ผ้าห่อกระถางต้นไม้และใช้ผ้าทำโบว์หรือประดับตกแต่งให้ลูกค้าโดยอย่างตั้งใจคะ  กระดาษถ้าใช้ก็จะใช้แต่กระดาษสา จะมีส่วนประกอบที่เป็นพาสติกให้น้อยที่สุด  ประโยชน์ผ้าห่อกระถางใช้เกือบเมตร วัดสามารถนำไปทำประโยชน์อื่นๆได้  ต้นไม้ปลูกต่อในวัด,  โบว์นำไปให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทำกิจกรรมต่อไป ฯลฯ
                      สุดท้ายดิฉัน  "ร้านบ้านต้นไม้และดอกไม้"  ขอขอบคุณท่านที่หันมาใช้ต้นไม้ช่วยลดโลกร้อนกันนะคะ
   โทร. 083-010-5465, 081-406-3284 ,090-651-2488 
  ติดต่อคุณศรีศุวัณหรือคุณรัชนีวรรณ(คุณอ้อม)

                                                            

housestreesandflowers

แนะนำ....... ใช้ต้นไม้แทนใจ และช่วยลดโลกร้อน
081-406-32847,082-577-0638


081-406-3284,082-577-0638


081-406-3284,082-577-0638


081-406-3284,082-577-0638